TABLOCU SHOP

AKIM - AMPER

AKIM - AMPER

İletken bir cismin kesitinden geçen serbest elektron miktarına Akım denir.
Akım - Amper Nedir ?

Başka bir deyişle elektrik akımı serbest elektronların iletken madde içinden akmasıdır.

Elektrik akımı negatif (-) yüklerin hareketinden kaynaklanır.
Akım

1   Amper (A)

1.000.000.000    Nanoamper (nA)
1.000.000 Mikroamper (µA)
1.000 Miliamper (mA)
10-3 Kiloamper (kA)
10-6  Megaamper (MA)
10-9  Gigaamper (GA)

1  Miliamper (mA)

1.000.000 Nanoamper (nA)
1.000 Mikroamper (µA)
10-3   Amper (A)
10-6  Kiloamper (kA)

1 Mikroamper (µA)

1.000  Nanoamper (nA)
10-3  Miliamper (mA)
10-6  Amper (A)
10-9 Kiloamper (kA)

1 amper = 1 A = 1 C/s (Coulumb bölü saniye) ‘dir. Elektrik akımının formülü

I ≡ Δq / Δt

Elektrik akım şiddet birimine Amper denir.Kısaca “I” ile gösterilir.

Δq akan elektrik yükünün miktarını, Δt zaman aralığını gösterir.

 

Amper biriminin adı, 18. yüzyılın başlarında elektrik ve manyetizma alanında önemli katkılar yapan Fransız bilim insanı André Marie Ampère’i onurlandırmak için verilmiştir. Evlerimizdeki elektrik akımı genellikle 1 A civarındadır. Örneğin, 100 wattlık bir ampulden 0,85 A akım geçer, yani bir saniyede ampulun üstünden 0,85 C yük akar. Bilgisayar ve cep telefonlarında ise çok daha küçük miktarda (miliamper yani 10-3 A civarında) elektrik akımı söz konusudur.

Elektrik enerjisi kaynakları(pil, batarya) devreye akım sağlar.Yani yükleri hareket ettirir.
Akım - Amper Nedir ?
Elektrik akımının yönü, (+) kutuptan (–) kutba doğrudur.
Elektronlar üretecin (–) kutbundan (+) kutbuna doğru hareket ederler.

 

Bir devreden elektrik akımının akabilmesi için o devrenin Kapalı Devre olması gerekir.

Eğer devre açık olursa serbest elektronlar havada geçemeyecekleri için elektrik akımı akmaz. Bu şekilde ki devrelere de Açık Devre denir.

Akım - Amper Nedir ?

Elektrik akımı ampermetre ile ölçülür.Ampermetrenin direnci çok küçük olduğundan devreye seri bağlanır.
Akım - Amper Nedir

Akım - Amper Nedir ?

İletken Maddeler :

Elektrik enerjisinin (elektrik yüklerinin yani elektronların) üzerinden serbestçe geçebildiği (akabildiği) maddelere iletken maddeler denir.
(Elektrik akımını iletebilen maddelere iletken maddeler denir).
Metaller (altın, gümüş, bakır, demir, çinko, alüminyum), çivi, alüminyum folyo, tuzlu su, asitli su, sirke (bazlı su, insan vücudu) iletken maddelerdir.

Bu kategoride ürün bulunamadı.