Kükürtün 23 bilinen izotopları vardır. Bunların dördü kararlıdır: 32S (% 95,02), 33S (% 0,75), 34S (% 4,21), ve 36S (% 0,02). 35S dışında, kükürtün radyoaktif izotopları oldukça kısa ömürlüdür. 35S atmosferde 40Ar'un kozmik ışınlarla parçalanmasıyla oluşur. Bunun yarılanma süresi 87 gündür. Bir sonraki uzun ömürlü radyoizotop, 170 dakikalık bir yarılanma süresi ile, kükürt-38'dir. Yarılanma süresi 200 nanosaniye ile en kısa ömürlü radyoizotop, kükürt-49'dur.

İzotop Yarılanma süresi Çürüme enerjisi (MeV)  Spin / Eşlem Çürüme modları (%) Doğal bolluk (%)
26S 10 ms   0+ 2p (% 100)  
27S 21 ms 18,26 (K/β+) 5/2+ K/β+ (%98), K2p (%2), Kp = ?  
28S 125 ms 11,23 (K/β+), 9,17 (Kp) 0+ K/β(%79), Kp(%21)  
29S 187 ms 13,79 5/2+ K/β+ (%53), Kp (%47)  
30S 1,178 s 6,138 0+ K/β+ (%100)  
31S 2,572 s 5,396 1/2+ K/β+ (%100)  
32S kararlı   0+   95,02
33S kararlı   3/2+   0,75
34S kararlı   0+   4,21
35S 87,32 gün 0,167 3/2+ β (%100)  
36S kararlı   0+   0,02
37S 5,05 dk. 4,865 7/2− β (%100)  
38S 170,3 dk. 2,937 0+ β (%100)  
39S 11,5 s 6,64 (3/2,5/2,7/2) - β (%100)  
40S 8,8 s 4,71 0+ β (%100)  
41S 1,99 s   7/2− β(> %99,9), β (< %0,1)  
42S 0,56 s 7,7 (β), 2,0 (βn) 0+ β (%96), β (%4)  
43S 220 ms 11,5 (β), 4,4 (βn)   β(%60), β(%40)  
44S 123 ms 9,1 (β), 5,1 (βn) 0+ β (%82), β (%18)  
45S 82 ms 14,1 (β), 7,1 (βn)   β (%46), β (%54)  
46S 50 ms   0+ β (%100)  
48S <200 ns   0+ β (%100)  
49S <200 ns     n (%100)