TABLOCU SHOP

DENİZYOLU

http://www.tdi.gov.tr/

Deniz yolu ulaşımı, gemi, vapur, ve benzeri deniz araçlarıyla yapılmakta olan bir ulaşım şeklidir. Daha çok uluslararası ticarette önem taşımaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'de deniz ulaşımını gerçekleştiren doğal limanlar olduğu gibi, dalgakıranlarla korunmuş yapay limanlar da vardır. Deniz yolu; demir yoluna göre 3 kat, kara yoluna göre 7 kat, hava yolu ulaşımına göre 22 kat daha ucuzdur[1].

Türkiye'de denizyolu ulaşımı

Cumhuriyetten önceki dönemde, limanlar arasında ulaşımı gerçekleştiren gemilerin pek çoğu ve deniz ticareti, yabancıların elindeydi. Lozan Antlaşması ile limanlarımız arasındaki taşıma hakkı, sadece Türk gemilerine verildi. Buna kabotaj hakkı denir. Bu hak, 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe girdi.

Deniz yollarıyla ulaşım, Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı'nın kurulması ile gelişme gösterdi. Mevcut limanlar geliştirildi ve bunlara yenileri eklendi. Bu sayede Türkiye, modern bir filoya sahip oldu. Bugün, bazı Türk firmaları, uluslararası deniz taşımacılığında da söz sahibi olmaya başladı.

Yük ve yolcu trafiği bakımından Türkiye'deki en işlek limanlar; İstanbul, İzmit, İzmir, Mersin, İskenderun ve Samsun'dur.

 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri ya da kısaca TDİ, çekirdeğini Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulan Fevaid-i Osmaniye şirketinin oluşturduğu devlet kuruluşudur. Kuruluşu hizmet verdiği süre boyunca pek çok kez ad ve el değiştirmiş; cumhuriyet döneminde bankacılık, Türkiye kıyılarında ve yabancı denizlerde nakliyat, şehirhatları, liman işleri, denizde can ve mal güvenliği işleri, denizde gemi kurtarma işleri ve tersanecilik hizmetleri vermiştir.

90'lı yıllara değin Türkiye'nin tüm limanlarının işletme hakkına sahip olan kurum 1997 yılında başlayan özelleştirmelerle 1997 yılında Tekirdağ, Rize, Ordu, Sinop, Giresun ve Hopa; 1998 yılında Antalya; 2000 yılında Marmaris ve Alanya; 2003 yılında Çeşme, Kuşadası, Trabzon ve Dikili limanlarının işletmesini 30 yıllığına devretti. 2005 yılına gelindiğinde Salıpazarı Kruvaziyer Limanı ve şehirhatları işletmeleri özelleştirildi. Şehirhatlarını devralan İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumu İDO böylece İstanbul deniz taşımacılığında en büyük isim oldu.

 

TDİ Tarafından yapılan son vapurlardan; Fahri Korutürk