TABLOCU SHOP

ATOM ENERJİSİ

ATOM ENERJİSİ

 

 

Atom Enerjisi, Atomik enerji adı da verilen atom enerjisi adı üzerinde maddenin en küçük yapı taşı olan atomdan elde edilen bir tür enerjidir. Doğada ki her atom kendi bünyesinde bir enerjiye sahiptir. Atomun sahip olduğu bu enerji, atomun parçalarını bir arada kalmasını sağlar. Dolayısıyla, atom enerjisinde atomun sahip olduğu çekirdek enerjisinin de kaynağıdır. Bu enerjinin serbest kalması için atomun parçalanması gereklidir.

Atomdan enerji sağlamanın bilinen iki yolu vardır. Bu yollardan ilki fusion /birleştirme, diğeri ise fission/bölme şeklinde tanımlanır. İki atom bir tek atom teşkil edecek şekilde yapılandığında birleştirme reaksiyonu gerçekleşir. Birleşen atomlar çok büyük miktarda ısı formunda enerjinin serbest kalmasına neden olur. Güneşte meydana gelen fusion işleminin sonucunda güneş tarafından yayılan enerjinin çoğu meydana gelir. Atom enerjisi sağlamanın bir diğer şekli de, fission/bölünme işlemidir. Atomların bölünmesiyle oluşan bu işlem de yüksek miktarlarda enerji açığa çıkarır. Atomlar nötron gibi atomik cüzlerle (zerreciklerle) bombardımana tutularak bu reaksiyonun oluşması sağlanır.

Bir atomun Nötronlarla bombardıman edilmesi her zaman bölünmesi anlamına gelmez. normalde atomların çoğu bu işlem neticesinde parçalanmaz. Buna rağmen, plütonyum ve uranyum atomları uygun şartlarda daima parçalanır.

Uranyum izotopu diye tanımlanan U-235 adlı bir tür uranyum atomu, nötronlarla bombardıman edildiğinde iki parçaya ayrışır. Bu işlem sonucu ortaya çıkan enerji yaklaşık olarak 1 kilo kömürün yandığı zaman verdiği enerjiden bir milyon kat fazlasıdır. Bu sebeple, küçük bir uranyum parçası büyük bir geminin ya da denizaltının hareketini sağlayabilir hatta şehirlere elektrik sağlayan jeneratörleri çalıştırabilir.

Ortaya çıkan bu enerji elbette büyük güvenlik riskleri de taşımaktadır. Özellikle reaktörlerde meydana gelebilecek kazalar yüksek tahrip etkisi yanında insan sağlığına kalıcı ve onarılmaz zararlar veren radyasyon sızıntılarını da beraberinde getirecektir. Bu tehlikelere rağmen atom enerjisi diğer alternatifleri karşısında her zaman insanlığın geleceği için eşi benzeri bulunmaz bir güç kaynağıdır.

Bu kategoride ürün bulunamadı.