TABLOCU SHOP

DOĞALGAZ ENERJİSİ

www.igdas.istanbul

www.metangaz.com

DOĞALGAZ

DOĞALGAZIN TARİHÇESİ

Doğalgaz; kömür ve petrol gibi fosil yakacaktır. Milyonlarca yıl önce hayvan ve bitki artıklarının toprak altında kalarak basınç ve ısı altında kalarak değişikliğe uğrayarak oluşmuş enerji kaynağıdır.

 Doğalgazın 3000 yıl önce Çin'de tuz üretiminde enerji kaynağı olarak kullanıldığı bilinmektedir. O zamanlarda da doğalgaz kamıştan borularla nakledilmekteydi. Ayrıca ateşe tapanlar yüzyıllar boyu yanan doğalgaz ateşine tapıyorlardı.19.Yüzyıl sonlarında A.B.D.doğalgazı borularla taşıyarak şehir aydınlatmasında kullanmışlardır. Daha sonraları ise ocaklarda, fırınlarda, ısıtma ve sıcak su amaçlarıyla kullanmışlardır.

Dünyada doğalgaz rezervinin 100 trilyon m³ olduğu tahmin edilmektedir. Doğalgazın çıktığı ülkeler Rusya, Türkmenistan, Azerbaycan, İran, Katar, Cezayir, Hollanda ve Norveç'tir. Yurdumuzda doğalgaz rezervinin 14 milyar m³ olduğu tahmin edilmektedir.

Ülkemizde doğalgaz Türkiye -SSCB doğalgaz boru hattının kurulmasıyla önem kazanmıştır.

1 Ekim 1986 tarihinde yapımına başlanan Türkiye-SSCB doğalgaz projesi boru hattı 1988 tarihinde hattın Ankara'ya ulaşmasıyla sona ermiştir.

  Boru hattı, Bulgaristan sınırındaki Malkoçlar bölgesinden Türkiye'ye gelip, Hamit abat ve Ambarlıyı takip ederek, Marmara denizini geçip Gemlik, Bursa, Bozüyük ve Eskişehir üzerinden Ankara'ya ulaşmıştır.

Toplam uzunluğu 737 km olan hattın 308 km. 36"(inç), 429 km, Side 26"(inç) çapındadır. Marmara denizi 2 adet 30"(inç), İzmit körfezi 2 adet 24 "(inç) çapındaki borularla geçilmiştir.

Hat üzerinde 31 adet hat vanası, 9 adet pikleme istasyonu, 1 adet ölçüm istasyonu, 10 adet basınç düşürme ve ölçüm istasyonu, 5 adet kompresör istasyonu bulunmaktadır.        Doğalgazda tek kaynağa (İran) bağımlılıktan kurtulmak ve kaynak sayısını arttırmak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Marmara Ereğli'sinde sıvılaştırılmış doğalgaz terminali kurularak Cezayir, İran, Libya, Katar gibi ülkelerden sıvılaştırılmış  doğalgaz alınıp depolanarak ihtiyaç duyulduğunda boru hattına verilecektir

DOĞALGAZIN ÖZELLİKLERİ

Doğalgaz; içinde büyük oranda metan daha az oranlarda etan propan bütan azot karbondioksit hidrojen sülfür helyum ihtiva eder.

Renksiz Zehirsiz

Kokusuz ( sonradan kokulandırılmaktadır.)

Yüksek kalorili

Yoğunluğu 0.6-0.8 kg/m³

Havaya göre hafif,uçucu özelliğe sahip

Kapalı hacimlerde gaz kaçağında hava içindeki gaz oranı %5-15'e ulaştığında patlayıcı özelliği olan bir gazdır.

Patlamanın kapalı bir mahalde ve cihaz  içinde olması patlamamın şiddetini arttıracağından meydana gelebilecek tahribatta büyük olur.   

Maden ocaklarında metan gazının havayla  karışması sonucunda ve bir kaynak arcılığıyla reaksiyona geçerek patlamasına GRİZU PATLAMASI denilmektedir.

Ancak kural ve standartlara  uyulduğunda ve gerekli tedbirler alındığında en az diğer yakıtlar kadar güvenli bir yakıttır.

Doğalgazın kendisi zehirli değildir.Ancak kaçaklarda havadaki doğalgaz miktarının artmasıyla oksijen  miktarı azalacağından boğulmaya neden olabilir.

Doğalgazın bünyesinde kükürt yok denecek kadar azdır.Ancak filitreleme ve koku  verme esnasında metreküp içinde mgr  mertebesinde kükürt bulunmaktadır. Kükürt  miktarının azlığı doğalgazı diğer yakıtlardan üstün kılmaktadır.Yanma sonucunda oluşan yanma ürünlerinin içinde kükürt bulunması alev veya dumanla  temas eden yüzeylerde korozyonu ortadan kaldırmaktadır.

Katı veya sıvı yakıtlarda bulunan kükürt nedeniyle duman gazlarının sıcaklığı; bu yakıtları yakan kazanlarda 160°C dereceden daha aşağıya düşürülmemektedir. Buda kazanlarda verim kaybına neden olmaktadır. Doğalgazda 110 °C civarında olması bir miktar verim artışı sağlamaktadır.

Doğalgazın içindeki karbon ( %°C ) miktarının diğer yakıtlara  göre az olması mavi ve mat bir alevle yanmasını sağlar.Bu ise  ocaklarda radyasyon (ışınım) yoluyla ısı  kaybını azaltır.

Yanma için  gerekli hava miktarı daha azdır. 1 m³ doğalgazın yanabilmesi için yaklaşık 10 m³ havaya  ihtiyaç vardır.Gazların hemojen bir yapısı dolayısıyla hava ile karışımları daha  kolaydır. Bu yüzden  yanma verimi de yüksek olur. ( %95-99 )

Doğalgazın yanması sonucu oluşan baca gazları içindeki su buharı miktarı;sıvı yakıtlara göre 2, katı yakıtlara göre 3  katı daha fazladır.Bu husus göz önüne alınarak bacaların yapımında gerekli tedbirler alınmalıdır.Doğalgazın içindeki hidrojen miktarı oldukça fazladır.(~ % 24)

Yanma sonucu ortaya çıkan su buharı miktarı daha fazladır.Baca gazları içindeki su buharını yoğunlaştırarak gizli ısısından istifade eden yoğunlaşmalı cihazlarda verim;alt ısıl değeri alınarak %100'ün üzerine çıkarılabilir. Üst ısıl değer olarak da % 96'dır.

Doğalgazın taşınması borular vasıtasıyla oldukça kolaydır.Ve  istenen yere taşınabilir.Depolama problemi olmadığı için yakıt deposu, yer, nakliye, boşaltma ve peşin ödeme gibi dezavantajı yoktur.

Sıvı yakıtların ön ısıtması, katı yakıtların ise taşınması, atıkların boşaltılması, tahliye ve  ateşçi gibi problemler doğalgazda yoktur.

Katı ve sıvı yakıtlı cihazlarda yanmış gazlarla birlikte oluşan kurum, kül, is, katran, v.s. gibi atık maddeler zamanla cihaz yüzeyinde bir tabaka oluşturduklarından ısı transferini engellerler. Bu yüzden  sıkça temizlenmesi gerekir. Doğalgazda yüzeyler temiz kaldığından sık bakım ve temizlik gerektirmez.

    Ayrıca  kurum üfleme, baca tutucular, filtreler, kül atma gibi yardımcı  tertibatlar gerektirmez.

Doğalgaz yakan cihazların otomatik kontrolü daha  kolaydır.Cihazın rejim şartlarına ulaşması kısa sürede olur. Doğalgaz yakacak olarak kullanılmasının yanında bazı kimyasal maddeleri elde etmede hammadde olarak kullanılır.

  Hidrojen,c Amonyak, Üre, Alkol, Karbon, Siyahi, Asetilen, Metanol, Sentetiklastik, deterjan, Boya, Dinamit, Plastik, Antifiriz, Gübre, Merekkep, Zamk, Fotoğraf filmi gibi maddelerin imalatında hammadde olarak kullanılır.

Bu kategoride ürün bulunamadı.